Welkom op onze Website

Wij hebben een nieuwe jaarboek uitgegeven, met alle huidige geslachten van Brussel.

Daarin stellen we vast dat de sociale veranderingen bij de geslachten zeer belangrijker waren zonet dan nu.

Men ontdekt telkens nieuwe namen in de registers, vermits de hoedanigheid van “geslacht” zowel langs de mannelijke, als de vrouwelijk kant overdragen werd. Voorts ziet men dat Koning Filip Princes Astrid ook Prins Laurent via hun beide ouders afstammelingen zij van de zeven gelachten. Deze nieuwe uitgave kan als referentie dienen voor toekomstige leden om hun verwantschap te bewijzen met de geslachten van Brussel.